Klachtenprocedure

Heeft u klachten? Zo gaan wij tewerk om dit in behandeling te nemen.

Waar mensen werken, kan er wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op die regel geen uitzondering. Mocht er eens iets niet goed zijn gegaan, dan is het goed te weten dat  kinderdagverblijf Hummeltjeshoek heeft opgesteld in het kader van de Wet kinderopvang. Als iemand een klacht heeft, wil kinderdagverblif Hummeltjeshoek die zo zorgvuldig mogelijk behandelen.

Elke klacht wordt serieus genomen, omdat wij onze dienstverlening graag zo aanbieden dat ouders tevreden zijn. Het is niet alleen voor de ouder maar ook voor ons van groot belang een klacht in behandeling te nemen. Hierdoor kunnen wij niet alleen iets aan de klacht doen, maar wij kunnen ook bekijken op welke manier dergelijke klachten in de toekomst vermeden kunnen worden. Vandaar dat een klachtenregeling in het leven is geroepen.

De klachtenregeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de vestigingsmanager of senior pedagogisch medewerker van de betreffende vestiging. Zij is te bereiken per e-mail. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.

 Klik hier om onze volledige klachtenregeling te raadplegen.

Wij gebruiken Analyse cookies. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies (lees meer).