Kinderdagverblijf Hummeltjeshoek, precies wat u zoekt

Oudercomissie
Kinderdagverblijf Hummeltjeshoek heeft een actieve oudercommissie.

Waarom is er een Oudercommissie?
De Wet Kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht voor iedere kinderopvang-locatie en geeft die oudercommissie wettelijk adviesrecht op diverse punten. Wij vinden medezeggenschap van ouders heel waardevol, daarom ondersteunen wij onze oudercommissies waar wij kunnen. De oudercommissies van kinderdagverblijf Hummeltjeshoek zijn lid van BOinK. BOinK is de nationale belangenvereniging voor de ouders in de kinderopvang.

Doelstelling
De Oudercommissie stelt als doel:
De belangen van de kinderen en de ouders van kinderdagverblijf Hummeltjeshoek zo goed mogelijk te behartigen en de ouders te vertegenwoordigen. Te adviseren ten aanzien van kwaliteit. Waarin heeft de Oudercommissie adviesrecht?

  • Kwaliteitsbeleid
  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling
  • De oudercommissie heeft net als de overige ouders inzage in het inspectierapport van de GGD.

In de praktijk
De OC vergadert gemiddeld 2x per jaar. Naast het inventariseren van knelpunten en het uitbrengen van advies naar de directie, bieden zij ook ondersteuning aan activiteiten, zoals het zomerfeest.

U bent van harte welkom!
Mocht u interesse hebben om lid te worden van de OC, neemt u dan contact op met een van de leden van de oudercommissie van Hummeltjeshoek.

Wij gebruiken Analyse cookies. Cookies registreren geen persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies (lees meer).