Kinderdagverblijf Hummeltjeshoek, precies wat u zoekt

Waarom Hummeltjeshoek?

Wij geven om uw kind!

De keuze van een kinderdagverblijf komt waarschijnlijk omdat u gaat werken, of iets anders gaat doen, waardoor uw kind naar een kinderdagverblijf zal moeten gaan. Het is dan van groot belang dat u tevreden bent over de geboden opvang. Wij nemen immers een groot deel van de opvoeding en de verzorging van uw kind over. En wij zijn ons er van bewust dat dit een zeer belangrijke taak zal zijn.

Wij beleven met uw kind een zeer belangrijke periode dat het bij ons zal zijn. In die periode willen wij een belangrijke sleutelrol spelen. In overleg met de ouders / verzorgers stimuleren wij de zelfredzaamheid van uw kind. Hierdoor wordt uw kind zelfstandiger en krijgt zo meer zelfvertrouwen. Onze leidsters zijn allen opgeleid en hebben minimaal SPW niveau 3. 

Kortom de keuze van een kinderdagverblijf houdt meer in dan alleen een oplossing voor opvang als vader en moeder weg zijn. Wij zijn daarvan overtuigd, en wij hopen dat u dat ook zult zijn. 

Wij zijn trots op het mooie inspectie rapport (GGD) die u kunt inzien op het kinderdagverblijf.
Overigens zijn de leidsters op de hoogte van de meldcode en handelen hier naar. Documenten van meldcode zijn ter inzage op het kinderdagverblijf.

Leidster en eigenares

Miranda

Leidster 

Cyndy

Leidster

Zoë

Leidster

Roxanne